کتاب قانون تجارت در نظم حقوق کنونی فرحناکیان

80,000 تومان

کتاب قانون تجارت در نظم حقوق کنونی فرحناکیان

ناشر: میزان

نویسنده: فرشید فرحناکیان

توضیحات تکمیلی: منبع مطالعاتی

ناموجود