Showing 1–12 of 14 results

پوستر کاغذی اولین سوگند وکالت در ایران

90,000 تومان150,000 تومان
بسیاری از وکلا همچنان تمایل دارند تابلوهای معروف تصاویر قدیمی از تاریخ وکالت در ایران را به صورت تابلو با قاب در دفتر وکالت شان استفاده نمایند. این سری محصولات قبلا به صورت آماده با قاب ارسال میشد ولی به این دلیل که هماهنگ بودن طرح و رنگ قاب استفاده شده برای تابلوهای جدید نسبت به تابلوهایی که قبلا نصب شده است، اهمیت بالایی دارد تصمیم گرفتیم این تابلوها را به صورت پوستر بدون قاب ارسال نماییم تا وکلا با سلیقه خود قاب نمایند. اتفاق مهم دیگر این است که ارسال پوستر به جای تابلوی با قاب سبب میشود هزینه ارسال کمتر، زمان تحویل پست سریع تر و با حذف قاب و شیشه ارسال مرسوله امنیت بیشتری داشته باشد. این پوستر ها در دو سایز و با همان تم رنگی که تصویربرداری شده، چاپ و در اختیار شما قرار دارد.

پوستر کاغذی تصویر معاصر از مدرسه عالی حقوق

90,000 تومان150,000 تومان
بسیاری از وکلا همچنان تمایل دارند تابلوهای معروف تصاویر قدیمی از تاریخ وکالت در ایران را به صورت تابلو با قاب در دفتر وکالت شان استفاده نمایند. این سری محصولات قبلا به صورت آماده با قاب ارسال میشد ولی به این دلیل که هماهنگ بودن طرح و رنگ قاب استفاده شده برای تابلوهای جدید نسبت به تابلوهایی که قبلا نصب شده است، اهمیت بالایی دارد تصمیم گرفتیم این تابلوها را به صورت پوستر بدون قاب ارسال نماییم تا وکلا با سلیقه خود قاب نمایند. اتفاق مهم دیگر این است که ارسال پوستر به جای تابلوی با قاب سبب میشود هزینه ارسال کمتر، زمان تحویل پست سریع تر و با حذف قاب و شیشه ارسال مرسوله امنیت بیشتری داشته باشد. این پوستر ها در دو سایز و با همان تم رنگی که تصویربرداری شده، چاپ و در اختیار شما قرار دارد.

پوستر کاغذی اولین تصویر از مدرسه عالی حقوق در ایران

90,000 تومان150,000 تومان
بسیاری از وکلا همچنان تمایل دارند تابلوهای معروف تصاویر قدیمی از تاریخ وکالت در ایران را به صورت تابلو با قاب در دفتر وکالت شان استفاده نمایند. این سری محصولات قبلا به صورت آماده با قاب ارسال میشد ولی به این دلیل که هماهنگ بودن طرح و رنگ قاب استفاده شده برای تابلوهای جدید نسبت به تابلوهایی که قبلا نصب شده است، اهمیت بالایی دارد تصمیم گرفتیم این تابلوها را به صورت پوستر بدون قاب ارسال نماییم تا وکلا با سلیقه خود قاب نمایند. اتفاق مهم دیگر این است که ارسال پوستر به جای تابلوی با قاب سبب میشود هزینه ارسال کمتر، زمان تحویل پست سریع تر و با حذف قاب و شیشه ارسال مرسوله امنیت بیشتری داشته باشد. این پوستر ها در دو سایز و با همان تم رنگی که تصویربرداری شده، چاپ و در اختیار شما قرار دارد.

کلکسیون نقش تمبر مشاهیر حقوق ایران (آپدیت 1403/2)

600,000 تومان1,000,000 تومان
برحسب تجربه افراد تمایل دارند یادبودی از اشخاص برجسته حرفه خود را در محیط کارشان داشته باشند پس از آزمودن چندین طرح به مدل تابلویی رسیدیم که به لحاظ ظاهری هم کاربردی دیواری داشته و هم با کاربرد رومیزی برای شلف ها و دکور میزکار وکلا قابل استفاده است اما به لحاظ محتوایی معمولا در همه دنیا مرسوم است که تصویر مشاهیر خود را به صورت نقش تمبر منتشر میکنند تا افتخارات آن شخص سرلوحه افرادی باشد که در آن حوزه فعالیت میکنند امروز نقش تمبر استاد امیرناصر کاتوزیان، بهمن کشاورز، دکتر مهدی شهیدی، از نقش تمبر دکتر مصدق  رو نمایی شد و پس از آن نقش تمبر سایر استاد حقوق از جمله دکتر جعفری لنگرودی و سایر اساتیدی که در علم حقوق شهره هستند، معرفی خواهد شد. نکته مهم آنست که شما با نصب نمودن این تابلوها روی یک دیوار و کنار هم قرار دادن روی شلف ها و قفسه های کتابخانه یک کلکسیون نقش تمبر زیبا از اساتید حقوق خواهید داشت که همه بیننده ای را مجذوب خود خواهد کرد. اگر به غیر از اسامی اعلام شده، شخصی از مفاخر حقوق مدنظر شما باشد ذیل همین صفحه در قالب نظرات، اعلام نمایید.

نقش تمبر دکتر محمد مصدق

170,000 تومان280,000 تومان
برحسب تجربه افراد تمایل دارند یادبودی از اشخاص برجسته حرفه خود را در محیط کارشان داشته باشند پس از آزمودن چندین طرح به مدل تابلویی رسیدیم که به لحاظ ظاهری هم کاربردی دیواری داشته و هم با کاربرد رومیزی برای شلف ها و دکور میزکار وکلا قابل استفاده است اما به لحاظ محتوایی معمولا در همه دنیا مرسوم است که تصویر مشاهیر خود را به صورت نقش تمبر منتشر میکنند تا افتخارات آن شخص سرلوحه افرادی باشد که در آن حوزه فعالیت میکنند امروز پس از نقش تمبر استاد امیرناصر کاتوزیان، بهمن کشاورز و دکتر مهدی شهیدی، از نقش تمبر دکتر مصدق  رو نمایی شد و پس از آن نقش تمبر سایر استاد حقوق از جمله دکتر جعفری لنگرودی و سایر اساتیدی که در علم حقوق شهره هستند، معرفی خواهد شد. نکته مهم آنست که شما با نصب نمودن این تابلوها روی یک دیوار و کنار هم قرار دادن روی شلف ها و قفسه های کتابخانه یک کلکسیون نقش تمبر زیبا از اساتید حقوق خواهید داشت که همه بیننده ای را مجذوب خود خواهد کرد. اگر به غیر از اسامی اعلام شده، شخصی از مفاخر حقوق مدنظر شما باشد ذیل همین صفحه در قالب نظرات، اعلام نمایید.

نقش تمبر استاد بهمن کشاورز

170,000 تومان280,000 تومان
برحسب تجربه افراد تمایل دارند یادبودی از اشخاص برجسته حرفه خود را در محیط کارشان داشته باشند پس از آزمودن چندین طرح به مدل تابلویی رسیدیم که به لحاظ ظاهری هم کاربردی دیواری داشته و هم با کاربرد رومیزی برای شلف ها و دکور میزکار وکلا قابل استفاده است اما به لحاظ محتوایی معمولا در همه دنیا مرسوم است که تصویر مشاهیر خود را به صورت نقش تمبر منتشر میکنند تا افتخارات آن شخص سرلوحه افرادی باشد که در آن حوزه فعالیت میکنند امروز پس از نقش تمبر استاد امیرناصر کاتوزیان و دکتر مهدی شهیدی از نقش تمبر استاد بهمن کشاورز رو نمایی شد و پس از آن نقش تمبر سایر استاد حقوق از جمله دکتر جعفری لنگرودی، دکتر مصدق و سایر اساتیدی که در علم حقوق شهره هستند، معرفی خواهد شد. نکته مهم آنست که شما با نصب نمودن این تابلوها روی یک دیوار و کنار هم قرار دادن روی شلف ها و قفسه های کتابخانه یک کلکسیون نقش تمبر زیبا از اساتید حقوق خواهید داشت که همه بیننده ای را مجذوب خود خواهد کرد. اگر به غیر از اسامی اعلام شده، شخصی از مفاخر حقوق مدنظر شما باشد ذیل همین صفحه در قالب نظرات، اعلام نمایید.

نقش تمبر دکتر مهدی شهیدی

170,000 تومان280,000 تومان
برحسب تجربه افراد تمایل دارند یادبودی از اشخاص برجسته حرفه خود را در محیط کارشان داشته باشند پس از آزمودن چندین طرح به مدل تابلویی رسیدیم که به لحاظ ظاهری هم کاربردی دیواری داشته و هم با کاربرد رومیزی برای شلف ها و دکور میزکار وکلا قابل استفاده است اما به لحاظ محتوایی معمولا در همه دنیا مرسوم است که تصویر مشاهیر خود را به صورت نقش تمبر منتشر میکنند تا افتخارات آن شخص سرلوحه افرادی باشد که در آن حوزه فعالیت میکنند امروز پس از نقش تمبر استاد امیرناصر کاتوزیان، از نقش تمبر دکتر مهدی شهیدی رو نمایی شد و پس از آن نقش تمبر سایر استاد حقوق از جمله بهمن کشاورز، دکتر جعفری لنگرودی، دکتر مصدق و سایر اساتیدی که در علم حقوق شهره هستند، معرفی خواهد شد. نکته مهم آنست که شما با نصب نمودن این تابلوها روی یک دیوار و کنار هم قرار دادن روی شلف ها و قفسه های کتابخانه یک کلکسیون نقش تمبر زیبا از اساتید حقوق خواهید داشت که همه بیننده ای را مجذوب خود خواهد کرد. اگر به غیر از اسامی اعلام شده، شخصی از مفاخر حقوق مدنظر شما باشد ذیل همین صفحه در قالب نظرات، اعلام نمایید.

نقش تمبر استاد امیرناصر کاتوزیان

170,000 تومان280,000 تومان
برحسب تجربه افراد تمایل دارند یادبودی از اشخاص برجسته حرفه خود را در محیط کارشان داشته باشند پس از آزمودن چندین طرح به مدل تابلویی رسیدیم که به لحاظ ظاهری هم کاربردی دیواری داشته و هم با کاربرد رومیزی برای شلف ها و دکور میزکار وکلا قابل استفاده است اما به لحاظ محتوایی معمولا در همه دنیا مرسوم است که تصویر مشاهیر خود را به صورت نقش تمبر منتشر میکنند تا افتخارات آن شخص سرلوحه افرادی باشد که در آن حوزه فعالیت میکنند امروز نقش تمبر استاد امیرناصر کاتوزیان رو نمایی شد و پس از آن نقش تمبر سایر استاد حقوق از جمله بهمن کشاورز، دکتر مهدی شهیدی، دکتر جعفری لنگرودی، دکتر مصدق و سایر اساتیدی که در علم حقوق شهره هستند، معرفی خواهد شد. نکته مهم آنست که شما با نصب نمودن این تابلوها روی یک دیوار و کنار هم قرار دادن روی شلف ها و قفسه های کتابخانه یک کلکسیون نقش تمبر زیبا از اساتید حقوق خواهید داشت که همه بیننده ای را مجذوب خود خواهد کرد. اگر به غیر از اسامی اعلام شده، شخصی از مفاخر حقوق مدنظر شما باشد ذیل همین صفحه در قالب نظرات، اعلام نمایید.

تابلو دکتر امیرناصر کاتوزیان

750,000 تومان950,000 تومان
تابلو دکتر کاتوزيان طول: 48 سانتي متر عرض: 37 سانتي متر عمق: 3.5 سانتي متر جنس: پوستر گلاسه چاپ رنگي و قاب از جنس شمش خارجي رنگ: پوستر با زمينه روشن و شمش قاب به رنگ قهوه اي توضيحات تکميلي: مناسب نصب در دفتر کار وکلا و ويترين دفتر وکالت مزين به جمله معروف استاد: آسودگي ام آنجاست که غباري بر چهره ي عدالت نبينم!

تابلو مدرسه عالی حقوق 1302 شمسی (دو سایز)

230,000 تومان490,000 تومان
تابلو مدرسه عالی حقوق 1302 شمسی (دو سایز) جنس: پوستر مخصوص عکس لابراتوراری روی شاسی چوبی رنگ: سیاه و سفید ابعاد: 30*40 و 50*70 وزن: 1400 و 3500 گرم

تابلو مدرسه عالی حقوق 20 اردیبهشت 1311 (دو سایز)

230,000 تومان490,000 تومان
تابلو مدرسه عالی حقوق 20 اردیبهشت 1311 (دو سایز) جنس: پوستر مخصوص عکس لابراتوراری روی شاسی چوبی رنگ: سیاه و سفید ابعاد: 30*40 و 50*70 وزن: 1400 و 3500 گرم

تابلو اساتید حقوق با لباس وکالت در سال 1312 (دو سایز)

290,000 تومان490,000 تومان
تابلو اولین روز سوگند با لباس رسمی وکالت در سال 1312 (دو سایز) جنس: پوستر مخصوص عکس لابراتوراری روی شاسی چوبی رنگ: سیاه و سفید ابعاد: 30*40 و 50*70 وزن: 1400 و 3500 گرم