تابلو فرش سوگندنامه وکالت

5,000,000 تومان

  • سایز 120*90
  • فرش 1500 شانه به همراه قاب برجسته
  • با لیبل کنترل کیفیت و ثبت اثر